ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು:-
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 1. ಈ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
 2. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳು/ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾದಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

  ಇಲಾಖೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

  • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಮಹಾನಿದೇ೯ಶಕರುರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಂಪಕ೯,ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಣ ಬೆಂಗಳೂರು
  • ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ(ಮೈಸೂರು)
  • ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕ.ಉ.ನ್ಯಾ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ (ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ)
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಾದಾಮಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಗಿ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ (FCS)
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಗುಳೇನಗುಡ್ಡ -ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಹುನಗುಂದ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಇಳಕಲ್-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಜಮಖಂಡಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಮುಧೋಳ- ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ- ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್( ವಿದ್ಯುತ್) ರವರ ಕಛೇರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ,ಕವಿಪ್ರನಿನಿ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ- ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ & ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ- ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ಜಿ.ಪಂ)
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ಬಳ್ಳಾರಿ-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬಳ್ಳಾರಿ- ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ಬಳ್ಳಾರಿ-ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ- ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ - ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ(ಜಿ.ಶಿ.ತ.ಸಂ)
  • ಬಳ್ಳಾರಿ-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ಬಳ್ಳಾರಿ- ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ (FCS)
  • ಬಳ್ಳಾರಿ- ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬಳ್ಳಾರಿ-ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬಳ್ಳಾರಿ-ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬಳ್ಳಾರಿ-ಹೊಸಪೇಟೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬಳ್ಳಾರಿ- ಕೂಡ್ಲಿಗಿ -ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬಳ್ಳಾರಿ-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ- ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ,ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ - ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ-ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ - ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ - ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂರ್ತಜಲ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ- ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ - ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ- ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ- ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ- ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ- ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (PWD)
  • ಬಳ್ಳಾರಿ- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ಜಿ.ಪಂ)
  • ಬಳ್ಳಾರಿ- ಸಂಡೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬಳ್ಳಾರಿ-ಸಿರಗುಪ್ಪ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬಳ್ಳಾರಿ- ಉಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ
  • ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (BUDA)
  • ಬಳ್ಳಾರಿ-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ -DUDC
  • ಬೆಂಗಳೂರು-ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ(ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ)
  • ಬೆಂಗಳೂರು-ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ(ಉತ್ತರ)
  • ಬೆಂಗಳೂರು-ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ(ದಕ್ಷಿಣ)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (BDA)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ (ಬೆವಿಕಂ)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕ.ಉ.ನ್ಯಾ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (ಬೆಂ.ಮ.ಸಾ.ಸಂ)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (BMRCL)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ( ಆಡಳಿತ)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ(ವಿನ್ಯಾಸ)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ(ಪೂರ್ವ)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ(ಹಣಕಾಸು)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ(ಕಾವೇರಿ ಯೋಜನೆ)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ( ಪಶ್ಚಿಮ)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ(ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ-110 ಹಳ್ಳಿಗಳು)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ(ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ) - ಪೂರ್ವ
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ಅಥನಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ಬೈಲಹೊಂಗಲ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ಬೆಳಗಾವಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ಚಿಕ್ಕೋಡಿ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR (ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೆಳಗಾವಿ- ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ (FCS)
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ಗೋಕಾಕ್-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ಹುಕ್ಕೇರಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ಕಾಗೆವಾಡ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೆಳಗಾವಿ- ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ಖಾನಾಪುರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ಕಿತ್ತೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ಮಾಳಗಿ -ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ನಿಪ್ಪಣಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೆಳಗಾವಿ- ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ ಪಂ) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಳಗಾವಿ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಳಗಾವಿ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಳಗಾವಿ- ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಳಗಾವಿ- ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಬೆಳಗಾವಿ- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಳಗಾವಿ- ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (PWD)
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ರಾಮದುರ್ಗ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ರಾಯಭಾಗ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ಜಿ.ಪಂ)
  • ಬೆಳಗಾವಿ- ಸವದತ್ತಿ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR (ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೆಳಗಾವಿ-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ಬೆಂಗಳೂರು- ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್‌) ಆರ್.ಟಿ & ಆರ್& ಡಿ ರವರ ಕಛೇರಿ ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಲಯ
  • ಬೆಂಗಳೂರು- ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್( ವಿದ್ಯುತ್) ರವರ ಕಛೇರಿ , ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 1ನೆೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ- ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಛೇರಿ, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃ‍ಧ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ-ದೇವನಹಳ್ಳಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ- ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ (FCS)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ-ಹೊಸಕೋಟೆ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ- ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ-ನೆಲಮಂಗಲ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ-ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ-ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ- ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ-ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ - ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ- ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ- ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ- ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ- ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ- ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ- ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ- ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (PWD)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ಜಿ.ಪಂ)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ - ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ), ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 2ನೆೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 3ನೆೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 4ನೆೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ- ಆನೇಕಲ್-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ-ಬಾಲವಿಕಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ-ಬೆಂಳೂರು ಪೂರ್ವ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDP(ತಾ.ಪಂ)R
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ-ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ-ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ (FCS)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ- ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ (ಉತ್ತರ)- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ-ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ- ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ-ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ- ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (PWD)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ಜಿ.ಪಂ)
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ-ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ-ಯಲಹಂಕ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(CADA) (ಶಿವಮೊಗ್ಗ)
  • ಬೀದರ್-ಔರಾದ್-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೀದರ್- ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೀದರ್-ಭಲ್ಕಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೀದರ್ - ಬೀದರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ಬೀದರ್-ಬೀದರ್-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೀದರ್-ಚಿಟಗುಪ್ಪ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೀದರ್- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೀದರ್-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ಬೀದರ್ - ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಜಿ.ಶಿ.ತ.ಸಂ)
  • ಬೀದರ್-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ಬೀದರ್-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ (FCS)
  • ಬೀದರ್-ಹುಲಸೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೀದರ್-ಹುಮ್ನಾಬಾದ್-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೀದರ್- ಕಮಲಾನಗರ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ(ತಾ.ಪಂ)
  • ಬೀದರ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ
  • ಬೀದರ್-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೀದರ್ - ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೀದರ್- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೀದರ್- ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೀದರ್-ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೀದರ್ -ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೀದರ್- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೀದರ್- ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೀದರ್ - ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂರ್ತಜಲ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೀದರ್- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
  • ಬೀದರ್- ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೀದರ್- ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೀದರ್- ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಷಾನಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೀದರ್- ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಬೀದರ್-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (PWD)
  • ಬೀದರ್- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ
  • ಬೀದರ್-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಬೀದರ್-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ(ಜಿ.ಪಂ)
  • ಬೀದರ್-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ಬಿ ಎಂ ಸಿ ಆರ್ ಐ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ( ಪಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ವೈ )
  • ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ( ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ) BBMP
  • ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ( ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ) BBMP
  • ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ( ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ )BBMP
  • ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ( ಪೂರ್ವ ವಲಯ ) BBMP
  • ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ( ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯ ) BBMP
  • ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ( ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ )BBMP
  • ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ( ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ )BBMP
  • ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ( ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ )BBMP
  • ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ( ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ) BBMP
  • ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ- ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (CHUDA)
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ- ಚಾಮರಾಜನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ- ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ (FCS)
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಹನೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲಾಖೆ,ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕಛೇರಿ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ,ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ- ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ - ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ , ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ- ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ,ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ- ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ- ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ - ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ- ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ- ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ- ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ- ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ- ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ-ರಾಮಪುರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ(ಜಿ.ಪಂ)
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಯಳಂದೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ)CESCOM
  • ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ)CESCOM
  • ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಹಾಸನ ವೃತ್ತ)
  • ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಹಾಸನ ವಲಯ)
  • ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ)CESCOM
  • ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ)CESCOM
  • ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಮೈಸೂರು ವಲಯ)CESCOM
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ಗುಡಿಬಂಡೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಜಿ.ಶಿ.ತ.ಸಂ)
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ- ಗೌರಿಬಿದನೂರು -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ- ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ), ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ- ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ- ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ- ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ- ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (PWD)
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ಜಿ.ಪಂ)
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ -ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-ಅಜ್ಜಂಪುರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು- ಅರಳಗುಪ್ಪೆ ಮಲ್ಲೇಗೌಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಜಿ.ಶಿ.ತ.ಸಂ)
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು- ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ (FCS)
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-ಕಡೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮುಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು- ಕೊಪ್ಪ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-ಮೂಡಿಗೆರೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು- ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು- ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು- ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು- ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು- ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು- ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ , ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು- ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (PWD)
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ(ಜಿ.ಪಂ)
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-ಶೃಂಗೇರಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-ತರೀಕೆರೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ- ಶಾಖಾ ಕಛೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ಚಳ್ಳಕೆರೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ಶಿಕ್ಷಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಜಿ.ಶಿ.ತ.ಸಂ)
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ- ಹಿರಿಯೂರು -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ಹೊಸದುರ್ಗ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ & ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ- ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ಜಿ.ಪಂ)
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (CUDA)
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(CADA) ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆಗಳು(ಮೈಸೂರು)
  • ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮಲಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ಘಟಪ್ರಭಾ ಯೋಜನೆ(ಬೆಳಗಾವಿ)
  • ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ
  • ಆಯುಕ್ತಾಲಯ - ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ
  • ಆಯುಕ್ತಾಲಯ-ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲಾಖೆ
  • ಆಯುಕ್ತಾಲಯ-ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲಾಖೆ(ತರಬೇತಿ)
  • ಆಯುಕ್ತಾಲಯ - ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಆಯುಕ್ತಾಲಯ - ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ
  • " ಆಯುಕ್ತಾಲಯ - ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ"
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ-ಬಂಟ್ವಾಳ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ- ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ- ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ - ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ - ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಜಿ.ಶಿ.ತ.ಸಂ) ಮಂಗಳೂರು
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ - ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ (FCS)
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ-ಕಡಬ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ-ಮಂಗಳೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ-ಮೂಡಬಿದಿರೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ - ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ - ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ) ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ರೇಷ್ಮೆಇಲಾಖೆ
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ- ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ- ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ-ಪುತ್ತೂರು -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ಜಿ.ಪಂ)
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ-ಸುಳ್ಯ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ದಾವಣಗೆರೆ-ಚನ್ನಗಿರಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ದಾವಣಗೆರೆ- ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
  • ದಾವಣಗೆರೆ-ದಾವಣಗೆರೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ -RDPR(T.P)
  • ದಾವಣಗೆರೆ-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ದಾವಣಗೆರೆ-ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ
  • ದಾವಣಗೆರೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಜಿ.ಶಿ.ತ.ಸಂ)
  • ದಾವಣಗೆರೆ-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ದಾವಣಗೆರೆ-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ (FCS)
  • ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ದಾವಣಗೆರೆ-ಹೊನ್ನಾಳಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ-RDPR(T.P)
  • ದಾವಣಗೆರೆ-ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲಾಖೆ,ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕಛೇರಿ
  • ದಾವಣಗೆರೆ-ಜಗಳೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ-RDPR(T.P)
  • ದಾವಣಗೆರೆ- ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮುಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ
  • ದಾವಣಗೆರೆ-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ದಾವಣಗೆರೆ-ನ್ಯಾಮತಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ-RDPR(T.P)
  • ದಾವಣಗೆರೆ - ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ,ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ
  • ದಾವಣಗೆರೆ- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
  • ದಾವಣಗೆರೆ- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ
  • ದಾವಣಗೆರೆ- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ
  • ದಾವಣಗೆರೆ - ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ
  • ದಾವಣಗೆರೆ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ
  • ದಾವಣಗೆರೆ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
  • ದಾವಣಗೆರೆ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ದಾವಣಗೆರೆ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ದಾವಣಗೆರೆ - ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ
  • ದಾವಣಗೆರೆ- ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
  • ದಾವಣಗೆರೆ - ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ದಾವಣಗೆರೆ- ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃಧ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃ‍ಧ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ದಾವಣಗೆರೆ- ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ದಾವಣಗೆರೆ- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
  • ದಾವಣಗೆರೆ- ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
  • ದಾವಣಗೆರೆ- ವಿಶೇಷ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕೊಟ್ಟೂರು- ಹರಿಹರ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಾಡ್‌ಗೇಜ್‌ ಲೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನ
  • ದಾವಣಗೆರೆ- ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ದಾವಣಗೆರೆ-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (PWD)
  • ದಾವಣಗೆರೆ- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ
  • ದಾವಣಗೆರೆ-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ದಾವಣಗೆರೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ಜಿ.ಪಂ)
  • ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
  • ದಾವಣಗೆರೆ-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ಡಿ. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
  • ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ
  • ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು , ಬಾಯ್ಲರುಗಳು , ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಮುದ್ರಣ, ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಇಲಾಖೆ
  • ಅಭಿಯೋಗ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ
  • ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಧಾರವಾಡ-ಅಳ್ನಾವರ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ(ತಾ.ಪಂ)
  • ಧಾರವಾಡ- ಅನ್ನಿಗೇರಿ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಧಾರವಾಡ- ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಿಡಾಕ್
  • ಧಾರವಾಡ- ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
  • ಧಾರವಾಡ-ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ
  • ಧಾರವಾಡ-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ಧಾರವಾಡ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಧಾರವಾಡ-ಧಾರವಾಡ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಧಾರವಾಡ - ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಜಿ.ಶಿ.ತ.ಸಂ)
  • ಧಾರವಾಡ-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ಧಾರವಾಡ-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ
  • ಧಾರವಾಡ- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಧಾರವಾಡ-ಕಲಘಟಗಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಧಾರವಾಡ- ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
  • ಧಾರವಾಡ - ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
  • ಧಾರವಾಡ - ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮುಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ
  • ಧಾರವಾಡ- ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
  • ಧಾರವಾಡ-ಕುಂದಗೋಳ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಧಾರವಾಡ-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಧಾರವಾಡ-ನವಲಗುಂದ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಧಾರವಾಡ- ಎನ್.ಜಿ.ಇ.ಎಫ್.‌ (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ) ಲಿಮಿಟೆಡ್.
  • ಧಾರವಾಡ - ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಧಾರವಾಡ - ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಧಾರವಾಡ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ & ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಧಾರವಾಡ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಧಾರವಾಡ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಧಾರವಾಡ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಧಾರವಾಡ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಧಾರವಾಡ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಧಾರವಾಡ-ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ
  • ಧಾರವಾಡ - ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
  • ಧಾರವಾಡ- ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಧಾರವಾಡ- ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
  • ಧಾರವಾಡ - ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಧಾರವಾಡ - ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಧಾರವಾಡ - ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಷಾನಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
  • ಧಾರವಾಡ- ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಧಾರವಾಡ-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (PWD)
  • ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ
  • ಧಾರವಾಡ-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಧಾರವಾಡ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ(ಜಿ.ಪಂ)
  • ಧಾರವಾಡ-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ಧಾರವಾಡ - ಜಲ ಮತ್ತು ನೆಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಸ್ಥೆ (ವಾಲ್ಮಿ)
  • ಆಯುಷ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
  • ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
  • ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (CADA)
  • ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
  • ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
  • ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
  • ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
  • ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
  • ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
  • ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
  • ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
  • ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ -ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
  • ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
  • ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
  • ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
  • ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಿಐಡಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು.
  • ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ರವರ ಕಛೇರಿ
  • ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ, ಧಾರವಾಡ
  • ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ ರೈಲ್ವೇಸ್, ಕೆ.ಸ್.ರ್. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ
  • ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ಡಾ. ಹೆಚ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಉಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ
  • ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ಅರಣ್ಯ , ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ- ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ
  • ಗದಗ-ಬೆಟ್ಟಿಗೇರಿ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಗದಗ-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ಗದಗ-ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ
  • ಗದಗ-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ಗದಗ - ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ಗದಗ-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ (FCS)
  • ಗದಗ- ಗದಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಙಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ಗದಗ-ಗದಗ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಗದಗ- ಗಜೇಂದ್ರಗಡ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಗದಗ-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಗದಗ- ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಗದಗ-ಮುಂಡರಗಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಗದಗ-ನರಗುಂದ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಗದಗ- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ,ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ
  • ಗದಗ - ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಗದಗ - ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಗದಗ- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
  • ಗದಗ- ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಗದಗ - ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಗದಗ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ & ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಗದಗ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಗದಗ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಗದಗ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಗದಗ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಗದಗ - ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ
  • ಗದಗ - ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
  • ಗದಗ - ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಗದಗ - ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಗದಗ - ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಛೇರಿ, ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಗದಗ- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ
  • ಗದಗ - ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಗದಗ - ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಗದಗ - ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ,ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
  • ಗದಗ - ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಷಾನಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
  • ಗದಗ- ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಗದಗ-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (PWD)
  • ಗದಗ - ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ
  • ಗದಗ-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಗದಗ-ರೋಣ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಗದಗ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ಜಿ.ಪಂ)
  • ಗದಗ- ಶಿರಹಟ್ಟಿ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಗದಗ-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ- DUDC
  • ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ
  • ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
  • ಹಾಸನ-ಆಲೂರು -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR (ತಾ.ಪಂ)
  • ಹಾಸನ-ಅರಕಲಗೂಡು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಹಾಸನ-ಅರಸೀಕೆರೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಹಾಸನ-ಬೇಲೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಹಾಸನ-ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಹಾಸನ - ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾಸನ-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ಹಾಸನ - ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
  • ಹಾಸನ - ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಜಿ.ಶಿ.ತ.ಸಂ)
  • ಹಾಸನ-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ಹಾಸನ-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ (FCS)
  • ಹಾಸನ - ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ಹಾಸನ-ಹಾಸನ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR (ತಾ.ಪಂ)
  • ಹಾಸನ-ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಹಾಸನ - ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾಸನ - ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿ
  • ಹಾಸನ - ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ
  • ಹಾಸನ-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾಸನ ಮಂಗಳೂರು ರೈಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತಹಾಸನ ಮಂಗಳೂರು ರೈಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
  • ಹಾಸನ - ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾಸನ - ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾಸನ- ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್( ವಿದ್ಯುತ್) ರವರ ಕಛೇರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ,ಕವಿಪ್ರನಿನಿ
  • ಹಾಸನ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾಸನ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾಸನ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾಸನ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ & ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾಸನ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ
  • ಹಾಸನ- ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾಸನ - ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾಸನ - ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ
  • ಹಾಸನ - ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ
  • ಹಾಸನ - ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ , ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ
  • ಹಾಸನ- ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ
  • ಹಾಸನ - ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾಸನ- ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಹಾಸನ-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (PWD)
  • ಹಾಸನ-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾಸನ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ಜಿ.ಪಂ)
  • ಹಾಸನ-ಸಕಲೇಶಪುರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಹಾಸನ-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ಹಾವೇರಿ-ಬ್ಯಾಡಗಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಹಾವೇರಿ-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ಹಾವೇರಿ-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ಹಾವೇರಿ-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ (FCS)
  • ಹಾವೇರಿ-ಹಾನಗಲ್-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಹಾವೇರಿ- ಹಾವೇರಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಹಾವೇರಿ-ಹಿರೇಕೆರೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಹಾವೇರಿ-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾವೇರಿ - ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾವೇರಿ- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾವೇರಿ- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾವೇರಿ- ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾವೇರಿ- ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾವೇರಿ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾವೇರಿ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾವೇರಿ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾವೇರಿ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾವೇರಿ-ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಹಾವೇರಿ- ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಕಲಚೇತನರ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾವೇರಿ- ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
  • ಹಾವೇರಿ-ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾವೇರಿ- ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾವೇರಿ-ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾವೇರಿ - ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾವೇರಿ- ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಹಾವೇರಿ-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (PWD)
  • ಹಾವೇರಿ-ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಹಾವೇರಿ-ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಹಾವೇರಿ-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಹಾವೇರಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ಜಿ.ಪಂ)
  • ಹಾವೇರಿ-ಸಾವನೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR (ತಾ.ಪಂ)
  • ಹಾವೇರಿ-ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಹಾವೇರಿ-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ಹೆಸ್ಕಾಂ - ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ , ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
  • ಹೆಸ್ಕಾಂ - ಕಾ & ಪಾ ವೃತ್ತ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ (ಬಾಗಲಕೋಟೆ)
  • ಹೆಸ್ಕಾಂ-ಕಾ & ಪಾ ವೃತ್ತ, ಬೆಳಗಾವಿ (ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಗೋಕಾಕ್, ಖಾನಾಪುರ, ಕಿತ್ತೂರ್, ಮೂಡಲಗಿ, ರಾಮದುರ್ಗ, ಸೌದತ್ತಿ)
  • ಹೆಸ್ಕಾಂ - ಕಾ & ಪಾ ವೃತ್ತ , ಚಿಕ್ಕೋಡಿ (ಚಿಕ್ಕೋಡಿ,ಅಥಣಿ,ರಾಯ್ಬಾಗ್,ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಕಾಗವಾಡ)
  • ಹೆಸ್ಕಾಂ - ಕಾ & ಪಾ ವೃತ್ತ, ಹಾವೇರಿ (ಹಾವೇರಿ)
  • ಹೆಸ್ಕಾಂ - ಕಾ & ಪಾ ವೃತ್ತ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ಧಾರವಾಡ & ಗದಗ್)
  • ಹೆಸ್ಕಾಂ - ಕಾ & ಪಾ ವೃತ್ತ, ಶಿರಸಿ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ)
  • ಹೆಸ್ಕಾಂ - ಕಾ & ಪಾ ವೃತ್ತ, ವಿಜಯಪುರ (ವಿಜಯಪುರ)
  • ಹೆಸ್ಕಾಂ - ಜಾಗೃತದಳ (ಧಾರವಾಡ ,ಗದಗ್,ಹಾವೇರಿ,ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ,ವಿಜಯಪುರ,ಬೆಳಗಾವಿ &ಬಾಗಲಕೋಟೆ)
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠ ಕ.ಉ.ನ್ಯಾ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠ ಕ.ಉ.ನ್ಯಾ
  • ಗೃಹರಕ್ಷಕದಳ ಮತ್ತು ಪೌರರಕ್ಷಣೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ,ವಿಚಕ್ಷಣಾ ದಳ
  • ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯ
  • ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ-ಅಫ್ಜಲ್ ಪುರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ- ಆಳಂದ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ-RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ-ಚಿಂಚೋಳಿ- -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ-ಚಿತ್ತಾಪುರ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ(ತಾ.ಪಂ)
  • ಕಲುಬುರ್ಗಿ- ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ - ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನಾ ವಲಯ
  • ಕಲಬುರಗಿ-ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ
  • ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ಕಲಬುರಗಿ - ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ- ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ- ಡಾ . ಬಿ.ಆರ್.‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ (FCS)
  • ಕಲಬುರಗಿ- ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಙಾನ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ-ಜೇವರ್ಗಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ-ಕಲಬುರ್ಗಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ-ಕಾಳಗಿ --ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ - ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮುಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಕಲಬುರಗಿ - ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಕಲಬುರಗಿ- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
  • ಕಲಬುರಗಿ- ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್( ವಿದ್ಯುತ್) ರವರ ಕಛೇರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ,ಕವಿಪ್ರನಿನಿ
  • ಕಲಬುರಗಿ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಪುರಾತತ್ವ, ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಕಲಬುರಗಿ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
  • ಕಲಬುರಗಿ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ - ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ
  • ಕಲಬುರಗಿ-ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ- ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾದೇಷ್ಟರವರ ಕಛೇರಿ , ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ- ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ- ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ- ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ,ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ
  • ಕಲಬುರಗಿ - ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ-ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಕಲಬುರಗಿ- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ- ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ-ಅಧೀಕ್ಷಕ ಎಂಜಿನೀಯರರ ಕಛೇರಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ (RDPR)(ಜಿ.ಪಂ)
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ-ಸೇಡಂ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ-ಶಹಬಾದ್-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ-ಯಡ್ರಾಮಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಕಲಬುರಗಿ-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ- ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ- ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಕಲಬುರ್ಗಿ- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ
  • ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (KKRTC)
  • ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ , ಹಂಪಿ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಿಜಾಂಬವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಭೋವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮಂಡಳಿ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಪರಿಷತ್
  • ಕರ್ನಾಟಕ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿ(KIADB)
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೊಸೈಟಿ (ಕಿಟ್ಸ್)
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ.ಉ.ನ್ಯಾ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸಚಿವಾಲಯ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ನಿ), ಬೆಂಗಳೂರು
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿ ಪರಿಸರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ನಿಗಮ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ-KPTCL
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಮೀನುಗಳ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಸೊಸೈಟಿ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಕ ನಿಯಮಿತ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೀಠ, ಬೆಳಗಾವಿ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠ, ಕಲಬುರಗಿ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಪೀಠ, ಬೆಂಗಳೂರು
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಹಾಗು ರಾಫ್ತು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ,ವಿಜಯಪುರ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾನೀಯ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ , ನಿಯಮಿತ. ಬೆಂಗಳೂರು
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಆಯೋಗ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರವಿದ್ಯಾ ಮಂಡಳಿ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಡಾ. ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ , ಮೈಸೂರು
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್)
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಕುಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ
  • ಕರ್ನಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಕೇಂದ್ರ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (ಕರಾರಸಾನಿ)
  • ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಯಮ ಮಂಡಳಿ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜವಳಿ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯೋಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಿತ್ರ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಉರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
  • ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ಕೊಡಗು-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ಕೊಡಗು - ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಜಿ.ಶಿ.ತ.ಸಂ)
  • ಕೊಡಗು-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ಕೊಡಗು-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ (FCS)
  • ಕೊಡಗು-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಡಗು-ಮಡಿಕೇರಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಕೊಡಗು - ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ ) ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಡಗು- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಡಗು - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಡಗು- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಡಗು - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಡಗು- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಡಗು- ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಡಗು - ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಡಗು - ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಡಗು - ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಡಗು- ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಕೊಡಗು-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (PWD)
  • ಕೊಡಗು-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಡಗು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ಜಿ.ಪಂ)
  • ಕೊಡಗು-ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಕೊಡಗು-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ಕೊಡಗು-ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಕೋಲಾರ-ಬಂಗಾರಪೇಟೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಕೋಲಾರ - ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೋಲಾರ-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ಕೋಲಾರ-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ಕೋಲಾರ-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ (FCS)
  • ಕೋಲಾರ-ಕೆಜಿಎಫ್-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಕೋಲಾರ-ಕೋಲಾರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಕೋಲಾರ-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೋಲಾರ-ಮಾಲೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಕೋಲಾರ-ಮುಳಬಾಗಿಲು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಕೋಲಾರ - ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೋಲಾರ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ & ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೋಲಾರ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೋಲಾರ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೋಲಾರ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೋಲಾರ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೋಲಾರ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೋಲಾರ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೋಲಾರ - ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೋಲಾರ - ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೋಲಾರ - ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂರ್ತಜಲ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೋಲಾರ - ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೋಲಾರ - ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೋಲಾರ- ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಕೋಲಾರ-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (PWD)
  • ಕೋಲಾರ-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೋಲಾರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ಜಿ.ಪಂ)
  • ಕೋಲಾರ-ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಕೋಲಾರ-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ಕೊಪ್ಪಳ- ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಪ್ಪಳ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಪ್ಪಳ-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ಕೊಪ್ಪಳ - ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ
  • ಕೊಪ್ಪಳ- ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ
  • ಕೊಪ್ಪಳ-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ಕೊಪ್ಪಳ- ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ಕೊಪ್ಪಳ- ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್‌ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
  • ಕೊಪ್ಪಳ-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ (FCS)
  • ಕೊಪ್ಪಳ-ಗಂಗಾವಟಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಕೊಪ್ಪಳ- ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಪ್ಪಳ-ಕನಕಗಿರಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಕೊಪ್ಪಳ-ಕರಟಗಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಕೊಪ್ಪಳ- ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
  • ಕೊಪ್ಪಳ-ಕೊಪ್ಪಳ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಕೊಪ್ಪಳ-ಕುಕನೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಕೊಪ್ಪಳ-ಕುಷ್ಟಗಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಕೊಪ್ಪಳ-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಪ್ಪಳ- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಪ್ಪಳ- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಿಂಚಣಿ, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಪ್ಪಳ- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಪ್ಪಳ- ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಪ್ಪಳ- ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಕೊಪ್ಪಳ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಪ್ಪಳ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಪ್ಪಳ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಪ್ಪಳ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಪ್ಪಳ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಪ್ಪಳ - ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ
  • ಕೊಪ್ಪಳ- ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
  • ಕೊಪ್ಪಳ- ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಪ್ಪಳ- ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಪ್ಪಳ- ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಛೇರಿ, ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಪ್ಪಳ- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂರ್ತಜಲ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಪ್ಪಳ-ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಕೊಪ್ಪಳ- ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಷಾನಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಪ್ಪಳ- ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಕೊಪ್ಪಳ-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (PWD)
  • ಕೊಪ್ಪಳ-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಕೊಪ್ಪಳ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ಜಿ.ಪಂ)
  • ಕೊಪ್ಪಳ-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ಕೊಪ್ಪಳ-ಯಲ್ಬುರ್ಗ--ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ
  • ಕ. ರಾ . ರ . ಸಾ . ನಿ , ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗ
  • ಕ. ರಾ . ರ . ಸಾ . ನಿ , ಕೇಂದ್ರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ , ಮಾಲೂರು
  • ಕ. ರಾ . ರ . ಸಾ . ನಿ , ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ
  • ಕ. ರಾ . ರ . ಸಾ . ನಿ , ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ
  • ಕ. ರಾ . ರ . ಸಾ . ನಿ , ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
  • ಕ. ರಾ . ರ . ಸಾ . ನಿ , ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ
  • ಕ. ರಾ . ರ . ಸಾ . ನಿ , ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ
  • ಕ. ರಾ . ರ . ಸಾ . ನಿ , ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ
  • ಕ. ರಾ . ರ . ಸಾ . ನಿ , ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
  • ಕ. ರಾ . ರ . ಸಾ . ನಿ , ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ
  • ಕ. ರಾ . ರ . ಸಾ . ನಿ , ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ
  • ಕ. ರಾ . ರ . ಸಾ . ನಿ , ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
  • ಕ. ರಾ . ರ . ಸಾ . ನಿ , ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗ
  • ಕ. ರಾ . ರ . ಸಾ . ನಿ , ಮೈಸೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ
  • ಕ. ರಾ . ರ . ಸಾ . ನಿ , ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ
  • ಕ. ರಾ . ರ . ಸಾ . ನಿ , ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ
  • ಕ. ರಾ . ರ . ಸಾ . ನಿ , ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ , ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
  • ಕ. ರಾ . ರ . ಸಾ . ನಿ , ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ , ಹಾಸನ
  • ಕ. ರಾ . ರ . ಸಾ . ನಿ , ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ , ಮಳವಳ್ಳಿ
  • ಕ. ರಾ . ರ . ಸಾ . ನಿ , ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಾಸನ
  • ಕ. ರಾ . ರ . ಸಾ . ನಿ , ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಕೆಂಗೇರಿ
  • ಕ. ರಾ . ರ . ಸಾ . ನಿ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ
  • ಕ. ರಾ . ರ . ಸಾ . ನಿ , ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗ
  • ಮಂಡ್ಯ-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ಮಂಡ್ಯ-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ಮಂಡ್ಯ-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ (FCS)
  • ಮಂಡ್ಯ-ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಮಂಡ್ಯ-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಮಂಡ್ಯ-ಮದ್ದೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಮಂಡ್ಯ-ಮಳವಳ್ಳಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಮಂಡ್ಯ-ಮಂಡ್ಯ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಮಂಡ್ಯ- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಮಂಡ್ಯ- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಮಂಡ್ಯ- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಮಂಡ್ಯ- ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಮಂಡ್ಯ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ
  • ಮಂಡ್ಯ್ಯ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ & ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಮಂಡ್ಯ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಮಂಡ್ಯ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಮಂಡ್ಯ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಮಂಡ್ಯ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಮಂಡ್ಯ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಮಂಡ್ಯ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಮಂಡ್ಯ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ
  • ಮಂಡ್ಯ- ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
  • ಮಂಡ್ಯ- ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಮಂಡ್ಯ- ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃಧ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃ‍ಧ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಮಂಡ್ಯ- ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಮಂಡ್ಯ- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ನಿಗಮ
  • ಮಂಡ್ಯ- ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಮಂಡ್ಯ- ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಮಂಡ್ಯ- ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
  • ಮಂಡ್ಯ- ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಮಂಡ್ಯ-ಪಾಂಡವಪುರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ(ತಾ.ಪಂ)
  • ಮಂಡ್ಯ-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (PWD)
  • ಮಂಡ್ಯ- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ
  • ಮಂಡ್ಯ-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಮಂಡ್ಯ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ಜಿ.ಪಂ)
  • ಮಂಡ್ಯ-ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಮಂಡ್ಯ-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ಮಂಗಳೂರು-ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ
  • ಮಂಗಳೂರು - ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ
  • ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
  • ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ-ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ
  • ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ-(ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ)
  • ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ-(ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ)
  • ಮಂಗಳೂರು -ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ
  • ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು , ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಯೋಜನೆ- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನ
  • ಮೈಸೂರು-ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ
  • ಮೈಸೂರು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟೆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
  • ಮೈಸೂರು- ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
  • ಮೈಸೂರು - ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
  • ಮೈಸೂರು- ಪುರಾತತ್ವ, ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಮೈಸೂರು-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ಮೈಸೂರು- ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ
  • ಮೈಸೂರು-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ಮೈಸೂರು- ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ಮೈಸೂರು- ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್‌ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
  • ಮೈಸೂರು-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ (FCS)
  • ಮೈಸೂರು-ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಮೈಸೂರು-ಹುಣಸೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಮೈಸೂರು- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗ
  • ಮೈಸೂರು-ಕೃಸ್ಣರಾಜನಗರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಮೈಸೂರು-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಮೈಸೂರು-ಮೈಸೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಮೈಸೂರು-ನಂಜನಗೂಡು -ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಮೈಸೂರು- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಮೈಸೂರು- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ
  • ಮೈಸೂರು- ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್( ವಿದ್ಯುತ್) ರವರ ಕಛೇರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ,ಕವಿಪ್ರನಿನಿ
  • ಮೈಸೂರು- ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಮೈಸೂರು- ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
  • ಮೈಸೂರು - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ
  • ಮೈಸೂರು- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಮೈಸೂರು- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಮೈಸೂರು - ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಮೈಸೂರು- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಮೈಸೂರು- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ & ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಮೈಸೂರು-ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ
  • ಮೈಸೂರು- ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
  • ಮೈಸೂರು- ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಮೈಸೂರು - ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
  • ಮೈಸೂರು- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂರ್ತಜಲ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಮೈಸೂರು- ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ
  • ಮೈಸೂರು - ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ
  • ಮೈಸೂರು-ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಮೈಸೂರು- ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಮೈಸೂರು-ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಮೈಸೂರು-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (PWD)
  • ಮೈಸೂರು - ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಮೈಸೂರು-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಮೈಸೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ಜಿ.ಪಂ)
  • ಮೈಸೂರು-ಸರಗೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಮೈಸೂರು-ಟಿ. ನರಸೀಪುರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ(ತಾ.ಪಂ)
  • ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
  • ಮೈಸೂರು-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ನಿಜಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
  • ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಿತಿ
  • ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗ(ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂ)
  • ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ(ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂ)
  • ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗ(ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂ)
  • ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ(ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂ)
  • ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಗದಗ ವಿಭಾಗ(ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂ)
  • ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ,ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ(ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂ)
  • ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗ(ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂ)
  • ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗ(ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂ)
  • ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ,ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ(ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂ)
  • ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ,ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ(ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂ)
  • ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ,ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗ(ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂ)
  • ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ , ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (ಉತ್ತರ ವಲಯ)
  • ಪ್ರಧಾನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ರವರ ಕಛೇರಿ , ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ )
  • ಎಡಿಜಿಪಿ ರವರ ಕಛೇರಿ, ತರಬೇತಿ- ಕಾರ್ಲ್ಟನ್ ಭವನ
  • ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮುನಿರಾಬಾದ
  • ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
  • ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
  • ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ರವರ ಕಛೇರಿ, 12ನೇ ಪಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್
  • ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ(SSLR)
  • ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ , ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ
  • ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರವರ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಮಂಗಳೂರು
  • ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ
  • ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪದವಿ ಪೂರ್ವ)
  • ಆರಕ್ಷಕ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಬೆಳಗಾವಿ ರವರ ಕಾಯಾ೯ಲಯ (ಉತ್ತರ ವಲಯ)
  • ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರವರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು (ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ)
  • ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ)
  • ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ)
  • ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಕಛೇರಿ, (ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ,ಅರಣ್ಯಪಡೆ )
  • ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ
  • ಖಜಾನೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಪಿಲಿಕುಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
  • ಪವರ್ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್
  • ರಾಯಚೂರು-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ರಾಯಚೂರು-ದೇವದುರ್ಗ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ರಾಯಚೂರು-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ರಾಯಚೂರು-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ (FCS)
  • ರಾಯಚೂರು-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಯಚೂರು-ಲಿಂಗಸಗೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ರಾಯಚೂರು-ಮಾನ್ವಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ರಾಯಚೂರು-ಮಸ್ಕಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ರಾಯಚೂರು- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಛೇರಿ, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಯಚೂರು- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಯಚೂರು - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಯಚೂರು- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಯಚೂರು- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಯಚೂರು- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಯಚೂರು- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಯಚೂರು- ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
  • ರಾಯಚೂರು- ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಯಚೂರು- ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಯಚೂರು -ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ)
  • ರಾಯಚೂರು- ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಯಚೂರು- ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಯಚೂರು- ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ರಾಯಚೂರು-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (PWD)
  • ರಾಯಚೂರು-ರಾಯಚೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ರಾಯಚೂರು- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ
  • ರಾಯಚೂರು-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಯಚೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ಜಿ.ಪಂ)
  • ರಾಯಚೂರು-ಸಿಂಧನೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ರಾಯಚೂರು- ಸಿರಿವಾರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ರಾಯಚೂರು- ಉಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ
  • ರಾಯಚೂರು- ಹಟ್ಟಿ ಚಿಣ್ಣದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
  • ರಾಯಚೂರು-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ- DUDC
  • ರೈಲು ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಪನಿ (ಕರ್ನಾಟಕ ) ನಿಯಮಿತ
  • ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ
  • ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ
  • ರಾಮನಗರ-ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ರಾಮನಗರ- ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲರ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ರಾಮನಗರ-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ರಾಮನಗರ- ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ರಾಮನಗರ-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ-ಕನಕಪುರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ರಾಮನಗರ- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿ
  • ರಾಮನಗರ-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ-ಮಾಗಡಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ರಾಮನಗರ- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ- ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ,ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ- ಸಹಾಯ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಛೇರಿ, ಕಾನೂನು ಮಾಪನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ - ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ,ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ- ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ- ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ - ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ
  • ರಾಮನಗರ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ- ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
  • ರಾಮನಗರ- ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ- ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,
  • ರಾಮನಗರ- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
  • ರಾಮನಗರ-ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ,ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ- ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ- ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ- ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ರಾಮನಗರ-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ-ರಾಮನಗರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ರಾಮನಗರ- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ
  • ರಾಮನಗರ-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ರಾಮನಗರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ಜಿ.ಪಂ)
  • ರಾಮನಗರ-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
  • ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
  • ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ವಿಜ್ಞಾನ ಗ್ಯಾಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು
  • ಸಚಿವಾಲಯ-ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ (FCS)
  • ಸಚಿವಾಲಯ-ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ - ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ- ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ - ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ - ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಕಛೇರಿ
  • ಸಚಿವಾಲಯ - ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ - ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ - ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ - ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ (DPAR-ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ )
  • ಸಚಿವಾಲಯ- ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (DPAR ಇ-ಆಡಳಿತ )
  • ಸಚಿವಾಲಯ - ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ - ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ- ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ-ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ - ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ - ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ- ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ - ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ - ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ - ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ-ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ-ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ- ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ - ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ , ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ- ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ-ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ-ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ - ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ- ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ - ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ - ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ - ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗು ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ - ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ- ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ , ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಸಚಿವಾಲಯ-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ -ಭದ್ರಾವತಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ -ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ -ಹೊಸನಗರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ -ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ್ಗ- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ -ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ -ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ಜಿ.ಪಂ)
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ -ಸಾಗರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಶಿಕಾರಿಪುರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ -ಶಿವಮೊಗ್ಗ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR (ತಾ.ಪಂ)
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ -ಸೊರಬ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ -ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ರಾಜ್ಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲಾತಿ ವಿಭಾಗ(SCRB)
  • ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ಕರ್ನಾಟಕ
  • ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SHDP)
  • ಉಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರವಾರ
  • ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್
  • Test-Login(Do not Submit Request)
  • Test-Login II (Do not Submit Request)
  • ದಿ ಮೈಸೂರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
  • ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ , ಬೆಂಗಳೂರು
  • ತುಮಕೂರು-ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ತುಮಕೂರು- ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
  • ತುಮಕೂರು-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ತುಮಕೂರು - ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಜಿ.ಶಿ.ತ.ಸಂ)
  • ತುಮಕೂರು-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ತುಮಕೂರು-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ (FCS)
  • ತುಮಕೂರು-ಗುಬ್ಬಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ತುಮಕೂರು-ಕೊರಟಗೆರೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ತುಮಕೂರು-ಕುಣಿಗಲ್-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ತುಮಕೂರು-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ತುಮಕೂರು-ಮಧುಗಿರಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ತುಮಕೂರು- ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್( ವಿದ್ಯುತ್) ರವರ ಕಛೇರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ವಲಯ,ಕವಿಪ್ರನಿನಿ
  • ತುಮಕೂರು - ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ) ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  • ತುಮಕೂರು- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ
  • ತುಮಕೂರು- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ & ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
  • ತುಮಕೂರು - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ
  • ತುಮಕೂರು - ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಧುಗಿರಿ
  • ತುಮಕೂರು- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ತುಮಕೂರು-ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ತುಮಕೂರು- ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ
  • ತುಮಕೂರು- ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ತುಮಕೂರು-ಪಾವಗಡ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ತುಮಕೂರು-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
  • ತುಮಕೂರು-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ತುಮಕೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ಜಿ.ಪಂ)
  • ತುಮಕೂರು-ಸಿರಾ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ತುಮಕೂರು-ತಿಪಟೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ತುಮಕೂರು-ತುಮಕೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ತುಮಕೂರು-ತುರುವೇಕೆರೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
  • ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (TUDA)
  • ತುಮಕೂರು-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ಉಡುಪಿ-ಬ್ರಹ್ಮಾವರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ (RDPR)(ತಾ.ಪಂ)
  • ಉಡುಪಿ -ಬೈಂದೂರು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಉಡುಪಿ - ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಉಡುಪಿ-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ಉಡುಪಿ - ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಜಿ.ಶಿ.ತ.ಸಂ)
  • ಉಡುಪಿ-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ಉಡುಪಿ- ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
  • ಉಡುಪಿ-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ (FCS)
  • ಉಡುಪಿ -ಹೆಬ್ರಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಉಡುಪಿ -ಕಾಪು-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಉಡುಪಿ -ಕಾರ್ಕಳ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಉಡುಪಿ -ಕುಂದಾಪುರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಉಡುಪಿ -ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಉಡುಪಿ- ಸಹಾಯ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಛೇರಿ, ಕಾನೂನು ಮಾಪನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ.
  • ಉಡುಪಿ - ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ
  • ಉಡುಪಿ- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಉಡುಪಿ- ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಿಂಚಣಿ, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಉಡುಪಿ - ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಆಡಳಿತ) ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಉಡುಪಿ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪದವಿ ಪೂರ್ವ)
  • ಉಡುಪಿ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಉಡುಪಿ - ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಉಡುಪಿ- ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
  • ಉಡುಪಿ-ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಉಡುಪಿ- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ(ಪರಿಸರ) ಕಛೇರಿ, ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ
  • ಉಡುಪಿ - ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಉಡುಪಿ -ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಉಡುಪಿ -ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಉಡುಪಿ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ಜಿ.ಪಂ)
  • ಉಡುಪಿ - ಉಡುಪಿ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಉಡುಪಿ -ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ,ಧಾರವಾಡ
  • ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ರಾಯಚೂರು
  • ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ,ಬಾಗಲಕೋಟೆ
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ-ಅಂಕೋಳ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ -ಭಟ್ಕಳ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ-ದಾಂಡೇಲಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ -ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ಉತ್ತರಕನ್ನಡ- ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ (FCS)
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ-ಹಳಿಯಾಳ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ-ಹೊನ್ನಾವರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ -ಜೋಯ್ಡಾ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ- ಕಾರವಾರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ-ಕಾರವಾರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ-ಕುಮುಟ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ -ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ-ಮುಂಡಗೋಡ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ- ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಮುಜರಾಯಿ ರವರ ಕಛೇರಿ
  • ಉತ್ತರಕನ್ನಡ - ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ, ಶಿರಸಿ
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ- ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ- ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಉತ್ತರಕನ್ನಡ - ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕಾರವಾರ
  • ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ- ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ - ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ -ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ -ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ಜಿ.ಪಂ)
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ-ಸಿದ್ಧಾಪುರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ -ಶಿರಸಿ- ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ -ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ-ಯಲ್ಲಾಪುರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ವಿಜಯನಗರ-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ವಿಜಯನಗರ- ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ವಿಜಯನಗರ- ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ವಿಜಯನಗರ- ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆ
  • ವಿಜಯನಗರ-ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ವಿಜಯನಗರ-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ವಿಜಯನಗರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ಜಿ.ಪಂ)
  • ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
  • ವಿಜಯಪುರ -ಬಬಲೇಶ್ವರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ-RDPR(T.P)
  • ವಿಜಯಪುರ -ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ (RDPR)(T.P)
  • ವಿಜಯಪುರ - ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ, ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಸೇವೆ ಇಲಾಖೆ
  • ವಿಜಯಪುರ -ಚಡಚಣ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ-RDPR(T.P)
  • ವಿಜಯಪುರ- ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
  • ವಿಜಯಪುರ-ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ವಿಜಯಪುರ -ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ-RDPR(T.P)
  • ವಿಜಯಪುರ- ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
  • ವಿಜಯಪುರ-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ವಿಜಯಪುರ -ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ
  • ವಿಜಯಪುರ -ಇಂಡಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ-RDPR(T.P)
  • ವಿಜಯಪುರ -ಕೊಲ್ಹಾರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ-RDPR (T.P)
  • ವಿಜಯಪುರ -ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ವಿಜಯಪುರ -ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ -ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ-RDPR(T.P)
  • ವಿಜಯಪುರ-ನಿಡಗುಂದಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ-RDPR(T.P)
  • ವಿಜಯಪುರ - ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ
  • ವಿಜಯಪುರ - ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ
  • ವಿಜಯಪುರ-ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ರಿಸರ್ವ್ ಬಟಾಲಿಯನ್
  • ವಿಜಯಪುರ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
  • ವಿಜಯಪುರ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ವಿಜಯಪುರ- ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ವಿಜಯಪುರ- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂರ್ತಜಲ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ವಿಜಯಪುರ- ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
  • ವಿಜಯಪುರ - ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ವಿಜಯಪುರ -ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (PWD)
  • ವಿಜಯಪುರ- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ
  • ವಿಜಯಪುರ -ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ-RDPR(Z.P)
  • ವಿಜಯಪುರ -ಸಿಂದಗಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ-RDPR (T.P)
  • ವಿಜಯಪುರ -ತಾಳಿಕೋಟೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ-RDPR(T.P)
  • ವಿಜಯಪುರ -ತಾಳಿಕೋಟೆ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ-RDPR(T.P)
  • ವಿಜಯಪುರ -ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ವಿಜಯಪುರ-ವಿಜಯಪುರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ-RDPR(T.P)
  • ವಿಜಯಪುರ -ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಉತ್ತೇಜನ ಕೇಂದ್ರ (VTPC)
  • ಯಾದಗಿರಿ- -ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DDLR)
  • ಯಾದಗಿರಿ-ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (DR)
  • ಯಾದಗಿರಿ-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ (FCS)
  • ಯಾದಗಿರಿ-ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್--ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಯಾದಗಿರಿ-ಹುಣಸಗಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಯಾದಗಿರಿ-ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
  • ಯಾದಗಿರಿ - ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ
  • ಯಾದಗಿರಿ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
  • ಯಾದಗಿರಿ- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
  • ಯಾದಗಿರಿ- ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ
  • ಯಾದಗಿರಿ-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (PWD)
  • ಯಾದಗಿರಿ-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
  • ಯಾದಗಿರಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ಜಿ.ಪಂ)
  • ಯಾದಗಿರಿ-ಶಾಹಪುರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಯಾದಗಿರಿ-ಶೋರಾಪುರ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಯಾದಗಿರಿ-ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - DUDC
  • ಯಾದಗಿರಿ-ವಡಗೆರಾ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
  • ಯಾದಗಿರಿ-ಯಾದಗಿರಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ RDPR(ತಾ.ಪಂ)
 3. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾದಿಕಾರಿಗಳ ಇತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ”ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ”ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಜಾಗಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಇತರೆ ಜಾಗಗಳು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿದೆ.
 4. ನಿರ್ದಿಷ್ಠಪಡಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು.
 5. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಿಗದಿತ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿವರವನ್ನು 3000 ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
 6. ಮೊದಲ ಪುಟವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು “ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ“ಅನ್ನುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 7. ಅರ್ಜಿದಾರನು ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ ಆಫ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ಬ್ಯಾಂಕಗಳ ನೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.
 8. ಅರ್ಜಿದಾರನು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ನಿಯಮಗಳ 2005ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಧಿಸುವ ನಿಗಧಿತ ಶುಲ್ಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ ಹತ್ತು ಇದೆ.
 9. ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
 10. ಆರ್‌ಟಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಗರಿಕರು ಸಹ ಆರ್‌ಟಿಐ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 11. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಠವಾದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು.
 12. ಈ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಚಿವಾಲಯ/ಇಲಾಖೆ/ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾದಿಕಾರ ಇತರೆ ”ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ” ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮುಖಾಂತರ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು.
 13. ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ (ಉದಾಹರಣೆ ನಕಲು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ತಪಾಸಣೆ ಶುಲ್ಕಗಳು), ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿದಾರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ”ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ಥಿತಿ” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ/ಅವಳ ಇ-ಮೇಲ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿದಾರರು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
 14. ಅರ್ಜಿದಾರನು ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು "ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ”ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪುಟವನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡಬೇಕು.
 15. ಮೂಲ ಅರ್ಜಿಯ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
 16. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವಿತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
 17. ಅರ್ಜಿದಾರ / ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರ ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ತನ್ನ/ಅವಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
 18. ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮಹಿತಿದಾರ”ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಿತಿ” ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
 19. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಯದ ಮಿತಿ, ವಿನಾಯಿತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು 2005ರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂತೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  "ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಮರು ಭರ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು. A.ಅರ್ಜಿಯ ದಿನಾಂಕವು, ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. B. ಆನ್ ಲೈನ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಜಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರವಾದಾಗ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾಗಲೂ ಸಹ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವು ಮರುಭರ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ವಿವರವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರ ಗಳನ್ನು ನಾಗರೀಕರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. C. ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೂ ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. D. ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸದ ಅರ್ಜಿಯ ಶುಲ್ಕ(ಮುರಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಗಿಸಿ) ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಕಡಿತವಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇ-ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇ ಮರುಪಾವತಿಸಲಿದೆ.ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ."

ಮೇಲಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.