RTI Online :: Home | Submit RTI Request | Submit RTI First Appeal | View RTI Status | RTI FAQ

ಆನ್ ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಇತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಗಳು/ಸಾರ್ವಜನಿಕಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅರ್ಜಿ/ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ, ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಮೊತ್ತದ ಮರುಪಾವತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದ ಅರ್ಜಿ/ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂದಾಯದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿನ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೂಲಕ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅರ್ಜಿ/ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರೀಕರು, ಇಲಾಖೆಗಳು/ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಜಿ/ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ.

rti logo

ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್‍ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಛೇರಿ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ರಿಂದ 17-30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ rtionline@karnataka.gov.in ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ

ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ/ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು rtionline@karnataka.gov.in ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮುಖಪುಟ| ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ| ಎಫ್.ಎ.ಕ್ಯೂ